Pháo phòng không Nga liên tiếp lại bắn hạ vật thể bay lạ tiếp cận căn cứ không quân Hmeymim - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL