Pháp: 70 ca nhiễm Covid-19 tại trường học sau 1 tuần dỡ phong tỏa, nhiều trường đóng cửa lần 2 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL