Pháp: Hai chiếc máy bay va chạm kinh hoàng trên không, 5 người thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL