Phong tỏa bờ sông Sài Gòn vì phát hiện 2 quả đạn cối - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL