Phát hiện 43 thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke đóng cửa bên ngoài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL