Phát hiện "bí mật" trị giá 174 tỷ đồng bên trong chiếc tủ cũ được mua bằng 500 USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL