Phát hiện cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư nhân dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL