Phát hiện hàng chục vỏ đạn pháo tại cơ sở mua bán phế liệu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL