Phát hiện quán karaoke đón khách trong đợt phòng dịch Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL