Phát hiện sao lùn trắng đầu tiên trong hệ sao nhị phân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL