Phát hiện "vật thể lạ" nghi làm đắm tàu ở cảng Quy Nhơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL