Phát hiện xác thuyền đắm 200 năm tuổi có gắn đại bác, nghi đã đâm vào “rạn san hô ác mộng” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL