Phát huy nền tảng là cử tri, nhân dân để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL