Phương Thanh hát "Trái tim không ngủ yên" với Jang Dong Gun - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL