Phẫu thuật sỏi thận 4 lần trong 2 năm chỉ vì thói quen uồng trà xanh sai thời điểm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL