Phi Thanh Vân lần đầu thi hoa hậu đã giành vương miện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL