Phiến quân Houthi công bố video phục kích, phá tan thiết giáp của Saudi Arabia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL