Phiến quân tấn công căn cứ Mỹ bị đánh bật trở lại, 4 tay súng thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL