Philippines chiến đấu với tàn quân IS, 11.000 dân phải đi sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL