Philippines: Hơn 6 triệu người đến dự buổi Thánh lễ của giáo hoàng Francis - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL