Phim cổ trang hài Chung Vô Diệm với phiên bản độc đáo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Phim cổ trang hài Chung Vô Diệm với phiên bản độc đáo

    Tiếp cận qua góc nhìn hài hước, phiên bản mới về tài nữ Chung Vô Diệm có nhiều thay đổi sáng tạo. Ngoài võ công cao cường và tài trị quốc, Chung Vô Diệm còn được “trang bị” thêm các phép kỳ môn độn giáp và sở hữu áo tàng hình...