Phó cục trưởng QLTT:"Ông Khải đang xúc phạm vào niềm tin của người tiêu dùng" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL