Phó GĐ BV Xanh pôn thông tin chi tiết vụ bác sĩ bị đánh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL