Phó thủ tướng giao 3 bộ ngành lên kế hoạch nghỉ hè, nghỉ lễ để kích cầu du lịch sau Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL