Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL