Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban chỉ đạo về ODA - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL