Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra rà soát lại việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL