Phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank bốc cháy dữ dội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL