Phụ huynh đổ mắm tôm vào đầu thiếu nữ đánh con mình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL