"Phù thủy âm nhạc" Vũ Nhật Tân qua đời ở tuổi 50 vì bạo bệnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL