Phú Yên: Bợm nhậu vác súng dọa bắn chủ quán vì từ chối phục vụ trong dịp cách ly xã hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL