Phú Yên: Đang dừng, xe tải đột nhiên bốc cháy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL