Phượng Hoàng cổ trấn "đổi màu" do mưa lũ nghiêm trọng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL