Phương Mỹ Chi, Đàm Vĩnh Hưng góp giọng trong show Chế Linh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL