Phương Thanh lên tiếng trước tin đồn từng định xông vào tát Mỹ Linh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL