Phương Thanh trẻ trung trong đêm nhạc tôn vinh các loài hoa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL