Pin dự phòng bất ngờ phát nổ trên máy bay, một hành khách bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL