"Profile" của vị Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam: "Tổng tài" chuẩn soái ca bước ra từ tiểu thuyết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL