Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL