PVCoating lãi 87 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt 78% kế hoạch năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL