PVTrans 'bỏ quên' 3,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài của Ocean Bank - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL