PXL chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp 30.000 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL