Quán cắt tóc của siêu mẫu Ngọc Thạch đóng cửa sau 2 năm hoạt động - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL