Quan chức phát ngôn: "Uốn lưỡi hơn 7 lần" trước khi nói? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL