Quân đội huy động gần 150 chiến sĩ 'làm sạch' Công ty Rạng Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL