Quân đội Syria vây chặt nhiều căn cứ của phiến quân, giành lại nhiều khu vực quan trọng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL