Quan hệ Mỹ-Pakistan: Đồng minh thân cận nhưng lại mâu thuẫn về mục tiêu chiến lược - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL