Quảng Nam: Trên đường đi làm rẫy, 5 người bị sét đánh thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL