Quảng Ngãi: 30 hộ dân đồng lòng hiến hơn 3.000m2 đất xây kè chống sạt lở - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL