Quảng Ngãi khởi công dự án điện mặt trời 19,2 MW - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL